Adengo 315 sc etykieta

Etykieta środka ochrony roślin Adengo 3SC, załącznik do decyzji MRiRW. Takie kryteria spełnia Adengo 3SC. Herbicyd ten od już lat sukcesywnie zwiększa swój procentowy udział w ochronie kukurydzy.

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. Etykieta środka ochrony roślin Adengo 3SC, . Adengo 3SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny. Numer zezwolenia, Karta bezpieczeństwa technicznego, Etykieta.

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu . Ostatnia modyfikacja: środa, czerwca 20r. Adengo 3SC jest środkiem chwastobójczym przeznaczonym do walki z jednorocznymi chwastami dwuliściennymi oraz. Adengo 3SC zawiera dwie wzajemnie uzupełniające się substancje chemiczne.

Adengo 3SC – napisany w Herbicydy: Załącznik do decyzji MRiRw. Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka .