Architekt krajobrazu

Architekt krajobrazu – zawód interdyscyplinarny (łączący wiele dziedzin nauk przyrodniczych,artystycznych, inżynierskich, socjologicznych), polegający na . KopiaPodobneArchitekt krajobrazu to zawód bardzo ciekawy: ma bezpośredni wpływ na kształtowanie otoczenia, ma kontakt z ludźmi, ale też z przyrodą, pracuje zarówno w . Portal dedykowany architektom krajobrazu oraz wszystkim miłośnikom ogrodów.

Nowości z zielonej branży, konkursy, targi i szkolenia dla studentów oraz . Architekt krajobrazu zajmuje się tworzeniem, na zlecenie zamawiającego, obiektów architektury krajobrazu. Architektura krajobrazu natomiast . Jestem dyplomowanym architektem krajobrazu, wykształcenie zdobyłam kończąc z wyróżnieniem studia wyższe na kierunku Architektura Krajobrazu na .

Absolwenci tego kierunku otrzymują tytuł INŻYNIERA ARCHITEKTA KRAJOBRAZU. Na kierunku realizowane są dwie specjalności: . Architektura Krajobrazu to kierunek rozwijający umiejętności kształtowania krajobrazu, z jednej strony zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i . Praca architekta krajobrazu polega głównie na projektowaniu i zakładaniu obszarów terenów zielonych zarówno dla osób prywatnych, jak i dla właścicieli . Architektura krajobrazu obejmuje analizę, planowanie, projektowanie, zarządzanie i gospodarowanie w środowiskach naturalnych i zabudowanych. Studia I stopnia trwają roku (semestrów).

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: inżynier architekt krajobrazu.