Axial etykieta

Zawiera 1-metyloheksyloester kwasu 5-chloro-8-chinolinoooksyoctowego. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Etykieta środka ochrony roślin Axial One EC, załącznik do zezwolenia MRiRW.

Axial One EC jest pobierany przez chwasty w ciągu godziny od. Etykieta środka ochrony roślin Axial 1EC, załącznik do decyzji MRiRW. Co więcej w etykiecie rejestracyjnej nowego Axial EC nie ma wzmianki dotyczącej konieczności stosowania preparatu łącznie z . Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj . Herbicyd nalistny przeznaczony do selektywnego . Axial 5l środek chwastobójczy, zboża, pszenica, jęczmień, żyto. Przed zastosowaniem produktu prosimy o zapoznanie się z treścią etykiety i instrukcją . Typ środka ochrony roślin: H (Herbicyd). Ostatnia modyfikacja: czwartek, września 20r.