Azoksystrobina fungicyd

Typ środka ochrony roślin: F (Fungicyd). Pełna nazwa: Agria Chemicals Poland Sp. WYKAZ FUNGICYDÓW STOSOWANYCH W OCHRONIE ROŚLIN.

Agria Azoksystrobina 2SC w mieszaninie ze środkiem Artea 3EC działa. Fungicyd o działaniu kontaktowym, wgłębnym i lokalnie systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego. Vitavax 2FS karboksyna – 2g, tiuram – 2g fungicy zaprawa nasienna.

Fungicydy do ochrony warzyw kapustnych mogą być stosowane.

Demeter 2SC, Tazer 2SC – brokuł, kalafior), azoksystrobinę + . Nazwa rozwiązania: Topsin + AZOKSYSTROBINA Gatunek: pszenica. Wśród nich są nowe fungicydy: Tazer 2SC i Prolectus WG. Preparat zawiera 2g azoksystrobiny w l środka.

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 2015. Rodzaj preparatu: Fungicyd (grzybobójczy). Profesjonalna wyszukiwarka odmian gatunków warzyw i kwiatów uprawianych pod osłonami. Fuzariozę kłosów skutecznie zwalczają fungicydy triazolowe.

Fungicydy strobilurynowe znane są i stosowane już od kilkunastu lat.

Strobilurus tenacellus), który wytwarza azoksystrobinę. Substancja aktywna Azoksystrobina Siarka , Uprawa Jabłoń Kapusta włoska. Firma Syngenta wprowadza nowy fungicyd do ochrony truskawek o nazwie Scorpion 3SC. Przykłady fungicydów do opryskiwania pszenicy ozimej w terminie T-do zwalczania fuzariozy.

Diskobol 4SC, azoksystrobina + chlorotalonil, 0-l. Fungicyd do ochrony pszenicy ozimej i jarej, żyta, jęczmienia ozimego i jarego, pszenżyta. Ttiofant metylowy + epoksykonazol +chlorotalonil + azoksystrobina.

W grupie nowych preparatów, zawierają azoksystrobinę jako substancję aktywną. Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu.