Azot nawóz

Azot nawóz

Ze wszystkich składników pokarmowych nawożenie azotem najbardziej zwiększa masę plonu, ale może także najbardziej obniżać jego jakość. Nawozy azotowe zawierają w swoim składzie, głównie trzy formy azotu: azotanową, amonową i amidową. Nawóz zawiera 2 azotu (N), w tym w formie amonowej 1 i 1 w formie saletrzanej.

Zawiera także (CaO) wapnia rozpuszczalnego w wodzie . Nawozy NPK to wieloskładnikowe nawozy mineralne przeznaczone do pielęgnacji roślin ogrodowych, zawierające w składzie azot, fosfor oraz . Nawozy azotowe – nawozy, które zawierają główny składnik pokarmowy roślin – azot – niezbędny do syntezy m. Kopialut 20- Jeden azot w trzech formach. Na rynku jest mnóstwo nawozów azotowych, które zawierają trzy podstawowe formy azotu: amidową C-NH . Spośród wszystkich składników pokarmowych pobieranych przez rośliny najważniejsze znaczenie ma azot. Jedną z ważniejszych cech jest zawartość azotu (wyrażona w masy) oraz forma, w jakiej otrzymują go rośliny. Azot (N) jest tym składnikiem pokarmowym, który .