Azotop new 80 wp etykieta

Stosować zgodnie z etykietą lub instrukcją dołączoną do opakowań jednostkowych. Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

Zawartość substancji czynnej: lenacyl: . Ostatnia modyfikacja: piątek, marca 20r. Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska AZOTOP NEW WP Zawartość substancji cz.

AZOTOP NEW WP jest środkiem chwastobójczym w formie proszku. Do oprysku zaleca się (w zależności od etykiety produktu) stosować . Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Goltix Compact WG + Azotop New WP w dawkach 2-kg + 5-kg; plantacje starsze – dawki wyższe .