Badania kruszyw

Nasze laboratorium oferuje badania kruszyw bieżące, badania okresowe oraz badania typu kruszyw zgodnie z zakładową kontrolą produkcji. Nasza firma zajmuje się badaniem kruszyw. Poza tym, prowadzimy badania asfaltu i betonu.

Nasze badania spełniają wszelkie wymogi oraz normy prawne. W ramach badań nad kruszywami prowadzimy szereg różnorodnych działań, dzięki którym zyskają Państwo gwarancję, że przygotowana dokumentacja i . MULTILAB – Laboratorium Inżynierii Lądowej – Laboratorium Drogowe i Budowlane – Badania Betonów Kruszyw i Gruntów. PN-EN 932-2:20Badania podstawowych właściwości kruszyw.

Oznaczenie gęstości nasypowej i jamistości. Oznaczenie gęstości nasypowej oraz jamistości w stanie luźnym i zagęszczonym stosowane jest . Wykonywane przez firmę SGS badania betonu i kruszyw zapewniają zgodność tych materiałów z wymogami przepisowymi i normami jakości. Kontrola jakości, badania i doradztwo – o to wszystko dba działające w. Górażdże Kruszywa to znaczący na polskim rynku producent kruszyw naturalnych.