Badanie wody legionowo

Zlecenia na pobór i transport oraz zlecenia na badanie laboratoryjne wody można złożyć w formie pisemnej w sekretariacie PSSE w Legionowie (pok. 222) . Sanitarno-Epidemiologiczna w Legionowie ul.

Ponadto pobrano do badań próbkę wody w punkcie – kran w kuchni z ujęcia indywidualnego, zaopatrującego . Badania i uzdatnianie wody – Legionowo (pow. legionowski, woj. mazowieckie) – Woda, badanie i uzdatnianie wody, stacje uzdatniania wody, filtry, . Wykonujemy badania wody w pełnym zakresie do Sanepidu i Nadzoru Budowlanego.

Badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne. Gdzie można zbadać wodę – oddać do analizy (Warszawa, Legionowo)? Mam własną studnię, filtry na rurach, oraz dzbanek Brita z filtrem, ale . Dostawa i montaż urządzeń do uzdatniania wody m. Badanie jakości wody (obiegi technologiczne, woda użytkowa) .