Biologiczne zanieczyszczenia gleby

W przeciwieństwie do zanieczyszczeń powietrza i wody, zanieczyszczenia gleby zalegaj w niej bardzo długo – setki lat. Biologiczne zanieczyszczenie gleby. Gleba charakteryzuje się biologiczną aktywnością, tz.

Zanieczyszczeniami gleb i gruntów są wszelkie związki chemiczne i pierwiastki. Duża produkcja dwutleku węgla przez fabryki (kwaśne deszcze).

Rodzaje zanieczyszczeń gleb : – Mechaniczne. Mechaniczne to : – odpady budowlane. WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ GLEB NA ŚRODOWISKO I ŻYCIE CZŁOWIEKA. Aspekty zanieczyszczenia gleby w Polsce. Degradacja gleby – przyczyny i zapobieganie.

Zanieczyszczenia zmieniają gleby pod względem chemicznym, fizycznym i biologicznym. Szkodliwe substancje zmieniają w .