Boxer herbicyd cena

Boxer 8EC jest pobierany przez chwasty w ciągu godziny od zastosowania, opady deszczu. Boxer 8EC jest pobierany przez chwasty w ciągu godziny od zastosowania, opady deszczu . Herbicyd do zwalczania rocznych chwastów jedno i dwuliściennych w uprawie zbóż ozimych, ziemniaków, warzyw i roślin .

Boxer 8EC jest pobierany przez chwasty w ciągu godziny od zastosowania, opady deszczu występujące po tym terminie nie obniżają skuteczności . Usunięcie zachwaszczenia w najwcześniejszych fazach rozwojowych zbóż znacznie wpływa na poprawę plonowania. Herbicyd zbożowy Syngenta Boxer 8EC uzyskał rejestrację dla jęczmienia ozimego, żyta oraz pszenżyta ozimego, a także w ziemniaku . Herbicyd Boxer 8EC firmy Syngenta można stosować już nie tylko w uprawach pszenicy ozimej, ale też i w jęczmieniu ozimym, pszenżycie .

Etykieta środka ochrony roślin Boxer 8EC, załącznik do decyzji MRiRW. Boxer 8EC jest pobierany przez chwasty w ciągu godziny od zastosowania. Kompleksowe zaopatrzenie rolnictwa w środki ochrony roślin, nawozy, produkty ochrony biologicznej i nasiona. Szeroka oferta, atrakcyjne ceny, wysyłka w 24h.

Data zakończenia 2016-04– cena 19zł.