Choroby ziemniaka

Przegląd najgroźniejszych chorób ziemniaka. Objawy i zwalczanie chorób ziemniaków. Zaraza, parch, zgnilizna i alterianoza ziemniaków.

Wyróżniamy: Bakteryjne choroby ziemniaka. Bakterioza pierścieniowa ziemniaka. Choroby ziemniaka i ich zwalczanie.

Poznaj najlepsze sposoby na zdrowe ziemniaki.

Jak rozpoznać choroby i szkodniki ziemniaka? Organizm grzybopodobny Phytophthora infestans (Montagne) de Bary jest sprawcą najgroźniejszej choroby na plantacjach ziemniaka . Choroby, które potencjalnie zagrażają roślinom ziemniaka można podzielić na dwie grupy. Pierwsza to choroby infekcyjne wywołane . Zaraza ziemniaka – choroba ziemniaka i pomidora wywoływana przez. Epidemia zarazy ziemniaka w Irlandii w latach czterdziestych XIX wieku była przyczyną . Choroba towarzyszy uprawom ziemniaka od zawsze i może powodować poważne straty plonu na polach niechronionych, sięgające nawet . Bakterioza pierścieniowa ziemniaka jest chorobą kwarantannową, powodowaną przez jednego z najważniejszych patogenów ziemniaka – bakterię Clavibacter .