Co to są herbicydy

Herbicydy (łac. herba – trawa, caedo – zabijać) – rodzaj pestycydów służących do. Stosuje się też nieselektywne herbicydy zawierające glifosat zwalczający . Większość herbicydów to herbicydy selektywne zwalczające określone grupy roślin (np. zwalczające tylko rośliny jednoliścienne lub tylko rośliny dwuliścienne), .

Herbicydy to środki przeznaczone do zwalczanie chwastów. Większość herbicydów to preparaty selektywne, zwalczające określone grupy roślin, a nie . Słowo herbicydy pochodzi od połączenia łacińskich słów herba – roślina oraz caedere – zabijać. Definicja przyjęta przez „Weed Science Society of America” .

Herbicydy – substancje chemiczne stosowane do niszczenia chwastów. Działają na rośliny kontaktowo lub wnikają do ich wnętrza. Herbicydy jako środki do zwalczania chwastów, dla rolnika są praktycznie nieodzowne w użyciu.

Odchwaszczanie jest bowiem jednym z . Związki chemiczne nazywane herbicydami należą do wielu grup o zróżnicowanym mechanizmie działania. Istnieje kilka metod klasyfikacji . Herbicydy (z łaciny: herbus – zioło, caedo – zabijać) służą do selektywnego lub totalnego zwalczania roślin przed siewem lub w istniejących już uprawach. Herbicyd (herbicide) – substancja toksyczna; aktywna substancja agrochemiczna, której zadaniem jest zabicie niepożądanych roślin, .