Corbel fungicyd

Zaleca się stosowanie tego środka przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych. Ze środków ochrony roślin należy .

Corbel 7EC jest środkiem grzybobójczym w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w . Etykieta środka ochrony roślin Corbel 7EC, załącznik do zezwolenia MRiRW. Typ środka ochrony roślin: F (Fungicyd).

III (szkodliwy); dla pszczół: IV . Substancja czynna (główny składnik) nazwa oraz ilość każdej . Ich nazwy handlowe to Corbel 7EC, Limero. Propico 250EC 1l + Corbel 750EC 1l. BUMPER 2EC 1l fungicyd na choroby zbóż na 2ha.

WYKAZ FUNGICYDÓW STOSOWANYCH W OCHRONIE ROŚLIN ROLNICZYCH. CORBEL 750EC lub równoważny w ilości l. Fungicyd Środek grzybobójczy, w postaci koncentratu do sporządzenia emulsji wodnej do . Corbel (fenpropimorf) 25l + Mondatak (prochloraz) 8l. A teraz mam pytanie czy jest sens stosowac fungicyd jednozabiegowo . Panowie na Tzakupiłem Corbel 750EC + Ceando 183SC w dawce 3l +1l. Ceando 3x 5l+ Corbel – zestaw fungicyd. Propico 2EC+Brasifun 2EC + Corbel 750.

CORBEL 750EC lub równoważny w ilości l Fungicyd Środek grzybobójczy, w postaci koncentratu do sporządzenia . Nazwa handlowa produktu Corbel 7EC , rodzaj preparatu Fungicyd , nazwa substancji czynnej zastosowanej w oprysku – fenpropimorf – 7g.