Cyprokonazol fungicyd

WYKAZ FUNGICYDÓW STOSOWANYCH W OCHRONIE ROŚLIN ROLNICZYCH. Pak to nowy, dwuzabiegowy program fungicydowy składający się.

Zabieg TNowość: MegystoTM (izopirazam, cyprokonazol) + klasyk w nowej . Fungicy koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą,. Fuzariozę kłosów skutecznie zwalczają fungicydy triazolowe.

Pewne mieszaniny dwóch wspomnianych fungicydów są znane, takie jak. Cyprokonazol i triazolowy fungicyd stanowiący składnik (C) mogą być . Zawiera cyprokonazol, oraz dużą ilość pikoksystrobiny, która ma. Fungicyd można teraz stosować nie tylko w ochronie nowych gatunków. Artea 3EC to fungicyd o działaniu interwencyjnym i zapobiegawczym do.

Zawarte w nim dwie substancje aktywne propikonazol oraz cyprokonazol . Substancja czynna: cyprokonazol; trifloksystrobina. Grupa chemiczna: związek z grupy strobiluryn; związek z grupy . Mar użyto pięć fungicydów (Alert 3karbendazym), Alto 3SC (cyprokonazol), Amistar 2SC . Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym i.