Dawka azotu na pszenice

Pszenica ozima ma dość duże wymagania cieplne podczas całego okresu wegetacji. Przy uprawie pszenicy na cele konsumpcyjne najlepsze efekty uzyskuje się stosując azot w lub dawkach. Zbyt wysoka dawka azotu, (zwłaszcza w formie azotanowej) w zbyt gęstych pszenicach, przyczyni się nie tylko do nadprodukcji pędów, ale .

Zatem w szacowaniu wiosennego nawożenia pszenicy azotem (szczególnie dawki startowej) równie ważna jak warunki do mineralizacji azotu organicznego w . W praktyce przyjmuje się zasadę, że w standardowych warunkach pszenicę. Natomiast w sytuacji, gdy druga dawka azotu została już zastosowana trzeba się . Pszenica ozima potrzebuje nawożenia wszesną wiosną.

Więc podajemy azot w podobnych dawkach rokrocznie. Jak więc ustalić odpowiedni termin na jej . Pierwszą dawkę azotu zastosować trzeba tuż przed lub w momencie ruszania wegetacji pszenicy. Pamiętać należy że pszenica rozpoczyna wegetację już w . W przypadku uprawy pszenicy ozimej dawkę azotu dzielimy najczęściej na lub części.

Pierwsza dawka powinna być zastosowana w . Początek kłoszenia to dobry termin zastosowania trzeciej dawki azotu w intensywnie prowadzonej pszenicy ozimej. Początek strzelania w źdźbło to odpowiedni moment do zastosowanie drugiej dawki azotu w uprawie pszenicy ozimej, bo wtedy na pędzie . Tej wiosny większość plantacji pszenicy ozimej będzie wymagała intensywnego nawożenia azotem w pierwszej dawce.

Drugą dawkę azotu należy zastosować po dwóch tygodniach od pierwszej w fazie początek. Trzeba rozróżnić że saletra ma w sobie azot w formie saletrzanowej a. Słabo zaawansowana w rozwoju plantacja pszenicy (r.). Zatem w sytuacji, gdy pszenicę nawozi się trzema dawkami azotu, a rośliny są . Zatem przykładowo w sytuacji, gdy pszenicę ozimą nawozimy trzema. W praktyce pszenicę jakościową nawozi się trzema, a pozostałe zboża.

Pierwsza dawka azotu decyduje o liczbie pędów w roślinie oraz . Efektywność nawożenia azotem jest ściśle związana z. Pierwsza (wiosenna) dawka azotu ma na celu pobudzenie pszenicy ozimej do . W dużym skrócie można przyjąć, że pierwszą dawkę azotu w pszenicy wiosną podaje się w fazie krzewienia, a drugą w fazie strzelania w . Pod uprawy pszenicy na wysoko jakościowe ziarno zalecaną całkowitą dawkę azotu wraz z Agriker Grow stosujmy w 3-terminach.