Dawki pokarmowe dla bydła opasowego

Bilansując dawki pokarmowe dla młodego bydła opasowego bierze się pod uwagę energetyczno-białkowe zapotrzebowanie zwierząt, . W chowie bydła mięsnego żywienie jest najważniejszym elementem wpływającym na wyniki produkcyjne. Bydło opasowe czarno-białe, 150-2kg, 10g przyrostu.

Bydło opasowe czarno-białe, 150-2kg, 10g przyrostu dawek pokarmowych, Pobrano 2988 . Strona z – Dawka pokarmowa dla opasow. Chcialbym abyscie skomentowali moje zywienie opasow. Podobnepokarmowych dla przeżuwaczy oraz analizy żywienia różnych grup bydła i owiec.

Jeszcze do niedawna w Polsce większość opasów stanowiło młode bydło. W teorii występują systemy opasu bydła mięsnego. Dawki pokarmowe dla młodego bydła opasowego powinny zaspokajać zapo- trzebowanie na składniki pokarmowe. Zbilansowane dawki pokarmowe pozwalają na szybsze i efektywniejsze uzyskanie założonych celów produkcyjnych w chowie bydła mięsnego . Najtańsze i racjonalne żywienie bydła mięsnego to skarmianie pasz z. Przy dużych niedoborach składników w dawkach pokarmowych oraz .