Decytona pszenicy

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia stycznia 20r. Jeżeli czynsz w umowie określony został w decytonach pszenicy, to należność do zapłaty wylicza się na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w . Zastąpiła ona stosowaną wcześniej jednostkę miary w postaci kwintala.

Czynsz wywoławczy: 18dt pszenicy;. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia stycznia 20r. Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np. Na targowiskach za 1kg pszenicy .

Ceny skupu pszenica paszowa w Polsce w portalu rolniczym Agrobiznes. Aktualne Ceny i Trendy na Rynku Rolnym.

Wynik podaj w decytonach na hektar. Stawki czynszu wyraża się w decytonach pszenicy za hektar, czyli. Czynsz wywolawczy: dt (slownie: jedna decytona) pszenicy rocznie. Gmina KOt1llnie posiada planu zagospodarowallia przestrzennego dla obrfbu Ryczyca. Według systemu notowań Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, za decytonę pszenicy konsumpcyjnej skupy w . Kwotę dochodzoną pozwem obliczył mnożąc 10złotych (cena pszenicy za decytonę) przez 6000q.

Przy wyliczaniu czynszu brana jest też pod uwagę średnia cena decytony (dt) pszenicy z trzech ostatnich lat. Czynsz wywoławczy: dt (słownie: jedna decytona) pszenicy rocznie. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego .