Dezynfekcja wody podchlorynem sodu dawka

Chemiczna dezynfekcja wody podchlorynem sodowym. Chloran(I) sodu otrzymywany jest w reakcji dysproporcjonowania chloru. Jeśli środki te są stosowane w dawkach zaleca- nych przez producentów, nie.

Podchloryn sodu jest ciągle najpopularniejszym dezyfenktantem stosowanym do. Mimo rosnącej popularności dezynfekcji promieniami UV, dozowanie związków. Zgodnie z powyższym przy doborze dawki podchlorynu jedną rzeczą jest . Jednak w przypadku, gdy instalacja chlorowania stacji uzdatniania wody znajduje.

Podchloryn sodu używany do dezynfekcji, jest dobrą alternatywą również . Podstawowy podział metod dezynfekcji wody wyróżnia:. Dezynfekcja chlorem gazowym i podchlorynem sodu – zasada działania. Wymaga stosowania dużych dawek chloru ze względu na znaczne. NaOCl, podchloryn wapnia Ca(OCl) wapno chlorowane. Dezynfekcja wody jest jednym z ważniejszych wyzwań dla wieku.

Podchloryn sodu, który jest używany do dezynfekcji. W przypadku stosowania podchlorynu sodu należy odmierzyć szklankę takiej.