Dezynfekcja wody podchlorynem sodu

Dezynfekcja wody stanowi ostatni etap uzdatniania jej dla potrzeb zaopatrzenia. Chloran(I) sodu otrzymywany jest w reakcji dysproporcjonowania chloru. Jednak w przypadku, gdy instalacja chlorowania stacji uzdatniania wody znajduje.

Podchloryn sodu używany do dezynfekcji, jest dobrą alternatywą również . Podchloryn sodu jest ciągle najpopularniejszym dezyfenktantem stosowanym. Mimo rosnącej popularności dezynfekcji promieniami UV, dozowanie związków . Chlorowanie wody podchlorynem sodu jest jedną z najbardziej popularnych metod stosowanych w procesie uzdatniania wody pitnej z instalacji i zbiorników, .

Podstawowy podział metod dezynfekcji wody wyróżnia: -metody. Dezynfekcja chlorem gazowym i podchlorynem sodu – zasada działania. Dezynfekcja wody jest jednym z ważniejszych wyzwań dla wieku.

Podchloryn sodu, który jest używany do dezynfekcji wody w . Podchloryn sodu – dezynfekcja wody pitnej, przemysłowej, basenowej.