Dobrostan zwierząt

Dobrostan zwierząt (ang. animal welfare) – stan zdrowia fizycznego i psychicznego osiągany w warunkach pełnej harmonii ustroju w jego środowisku. Koncepcja dobrostanu zwierząt może wydawać się trudna do zrozumienia, jako że nie istnieje jedna konkretna definicja i dla różnych osób może mieć ona . Dobrostan (ang. welfare) zwierząt zasadniczo odnosi się do reakcji organi- zmu na bodźce środowiskowe. Wskaźniki poziomu dobrostanu związane z . Dobrostan zwierząt (animal welfare, well-being) w sposób bezpośredni lub pośredni warunkuje zdrowotność i produkcyjność zwierząt gospodarskich, a przez to . Dyskusja nad dobrostanem zwierząt trwa na forum międzynarodowym już blisko lat angażując specjalistów z takich dziedzin, jak etologia, fizjologia, hodowla . Modernizacje budynków inwentarskich dla bydła, jak również budowa nowych, rozszerzają zakres mechanizacji prac przy obsłudze zwierząt.

Obowiązkiem rolnika prowadzącego działalność w zakresie utrzymywania zwierząt w celu umieszczenia na rynku zwierząt . Prawo polskie dotyczące dobrostanu zwierząt w zakresie wymogów . Dobrostan zwierząt można zdefiniować w różny sposób. W powszechnym użyciu są dwie definicje: „Stan pełnego zdrowia psychicznego i fizycznego zwierzęcia .