Dodyna fungicyd

Syllit WP, fungicyd produkowany przez firmę Chimac – Agriphar S. W okresie nabrzmiewania pąków najlepiej stosować fungicydy dodynowe i . Dodyna jest substancją aktywną znanych i stosowanych od wielu lat fungicydów Syllit WP i Carpene WP.

Dodyna jest fungicydem, co jest efektem jej szybkiego wchłaniania przez komórki grzybów, w których następnie zmienia przepuszczalność błony komórkowej . Problem z odpornością na fungicydy szczególnie uwidacznia się w sezonie. Poza preparatami układowymi z grupy IBE wciąż ważną pozycję zajmuje dodyna. To jedyny fungicy który wykazuje jednocześnie tak silne działanie.

Fungicydy do zwalczania parcha jabłoni możemy podzielić — uwzględniając ich. Fungicydy różnią się pod względem skuteczności – najbardziej efektywne są preparaty dodynowe, a następnie: Delan, Discus, Zato, Kocide, . Fungicydy rozprzestrzeniające się na powierzchni rośliny. Z grupy guanidyny dodyna, octan guazatyny. Pochodne strobiluriny azoksystrobina, krezoksym. Fungicydy te zakłócają procesy energetyczne zachodzące w komórce grzyba.

Grupa VIII FUNGICYDY GUANIDYNOWE (DODYNOWE). Najbardziej skuteczne okazały się fungicydy dodynowe. W następnej grupie znalazły się: Delan, strobiluryny i produkty miedziowe, dalej .

Zmiany w zestawie fungicydów w Programie Ochrony Roślin. Nordox WG, a także preparaty – Orian (tebukonazol), Mirlo WP (dodyna), . Substancja aktywna D Dodyna , Uprawa Jabłoń Kapusta włoska. Substancja aktywna Fenpropidyna Para-nitrofenolan sodu Dodyna , Uprawa Jabłoń Kapusta włoska. Substancja aktywna Trineksapak etylu Dodyna , Uprawa Jabłoń Gerbera Czosnek Kapusta włoska. MONITORING ODPORNOŚCI VENTURIA INAEQUALIS NA.

FUNGICYDY STROBILURYNOWE I DODYNOWE. Monitoring of Venturia inaequalis resistance to . Co więcej, istnieją też nieliczne fungicydy o dodatkowym działaniu wgłębnym, np. Mechanizm i skuteczność działania fungicydów.

Działanie wgłębne fungicydu polega na:.