Efektywność kosztowa

Efektywność kosztowa (ekonomiczna) – sposób osiągnięcia optymalnej, efektywnej działalności gospodarczej. Jest to postulat nakazujący porównywanie . Jest to postulat nakazujący porównywanie wyników z kosztami ich osiągnięcia przy realizacji wszelkich przedsięwzięć. Aby osiągnąć efektywność kosztową, . Efektywność kosztowa ( opłacalność ) – mierzalna równowaga pomiędzy skutecznością, a kosztem usługi, procesu lub czynności.

Investment in Environmental Infrastructure in Poland. Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego dr Jana .

Poruszałem już na tych łamach problem efektywności ekonomicznej. Polega ona na pilnowaniu, by przedsięwzięcia dawały przewagę . Zasługują one na szczególną uwagę. Efektywność kosztowa termoizolacji budynku dr Robert dylewski, dr inż. Janusz adamczyk, uniwersytet zielonogórski. Katedra Ekonometrii Akademii Ekonomicznej w Krakowie).

Pomiar efektywności kosztowej banków: zarys metodologii. Metodyka obliczania wskaźnika efektywności kosztowej uzyskania efektu ekologicznego (WK). Dla celów obliczania efektywności kosztowej uzyskania efektu .

Problem efektywności kosztowej polskich bibliotek akademickich po raz pierwszy przedstawiono na konferencji omawiającej temat Wdrażania nowoczesnych . Ocena efektywności ekonomicznej projektów inwestycyjnych sprowadza się – najogólniej mówiąc – do porównania ze sobą szeroko rozumianych nakładów i .