Ekologiczne nawozy

Gospodarowanie metodami ekologicznymi wyklucza stosowanie syntetycznych środków produkcji, w tym także sztucznych nawozów . Wykaz nawozów i środków poprawiających właściwości gleby zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym zawiera blisko 300 . Każdy, kto ceni sobie wszystko to co piękne i zdrowe, na pewno zdecyduje się na nawozy ekologiczne.

Dostarczają one wszystkich niezbędnych minerałów, . Jesteśmy producentem ekologicznych nawozów rolniczych, magnezowych, potasowych. Najwyższa jakość gwarantująca udane plony. Aby zahamować tego rodzaju procesy stosuje się nawozy.

Istotą nawożenia w rolnictwie ekologicznym jest utrzymanie lub podwyższenie . Ekologiczna uprawa roślin ozdobnych, warzyw i krzewów owocowych. Nawozy na bazie biohumusu i innych naturalnych składników. Pierwszy nawóz azotowy do produkcji ekologicznej. Założeniem rolnictwa ekologicznego jest gospodarowanie składnikami pokarmowymi w. Nawozy organiczne pochodzące z własnej obsady nie są w stanie .