Ewidencja ochrony roślin

Ewidencja zabiegów ochrony roślin. Szczegóły: Opublikowano: środa, 2 maj 2007:02. Zgodnie z Ustawą z dnia marca 20r.

Posiadacze gruntów lub obiektów magazynowych, gdzie prowadzone są zabiegi ochrony roślin, prowadzą ewidencję tych zabiegów, która zawiera:. Wyciąg z ewidencji zabiegów środkami ochrony roślin przy wytwarzaniu i. Wniosek o wpis do ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem . Rolnik ma obowiązek dokumentowania jakie środki ochrony roślin zastosował na swoim polu.

Niestety o ile Ci „więksi” rolnicy nie mają z tym . Do obowiązków rolnika należy prowadzenie na bieżąco ewidencji zabiegów ochrony roślin, dodatkowym wymogiem jest przechowywanie jej . EWIDENCJA ZABIEGÓW OCHRONY ROŚLIN. Nazwa rośliny, produktu roślinnego lub przedmiotu. Powierzchnia uprawy roślin lub obiektów magazynowych. Ewidencja zabiegów środkami ochrony roślin rok ………… Roślina, Data zabiegu, Powierzchnia objęta.

Zastosowane środki ochrony roślin, uwagi. Sezon stosowania środków ochrony roślin w pełni. Warto więc przypomnieć wszystkim rolnikom o starannym prowadzeniu ewidencji zabiegów . Zeszyt Ewidencji Zabiegów Ochrony Roślin Rolniczych na 20rok został opracowany na podstawie przepisów w zakresie ochrony roślin oraz .