Ewidencja środków ochrony roślin

Ewidencja zabiegów ochrony roślin. Szczegóły: Opublikowano: środa, 2 maj 2007:02. Zgodnie z Ustawą z dnia marca 20r.

Wyciąg z ewidencji zabiegów środkami ochrony roślin przy wytwarzaniu i. Wniosek o wpis do ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem . Posiadacze gruntów lub obiektów magazynowych, gdzie prowadzone są zabiegi ochrony roślin, prowadzą ewidencję tych zabiegów, która zawiera:. Rolnik ma obowiązek dokumentowania jakie środki ochrony roślin zastosował na swoim polu. Niestety o ile Ci „więksi” rolnicy nie mają z tym . Ewidencja zabiegów środkami ochrony roślin rok ………… Roślina, Data zabiegu, Powierzchnia objęta. Zastosowane środki ochrony roślin, uwagi. Należy również pamiętać o łącznym przechowywaniu faktur za zakup środków ochrony roślin.

Pamiętajmy również że w ewidencji muszą . Sezon stosowania środków ochrony roślin w pełni. Warto więc przypomnieć wszystkim rolnikom o starannym prowadzeniu ewidencji zabiegów . Ewidencja stosowania środków ochrony roślin oraz stosowania preparatów biobójczych. Data zastosowania, Roślina (produkt roślinny lub przedmiot) .

EWIDENCJA ZABIEGÓW OCHRONY ROŚLIN. Nazwa rośliny, produktu roślinnego lub przedmiotu. Powierzchnia uprawy roślin lub obiektów magazynowych.