Ewidencja zabiegów ochrony roślin wzór

Zgodnie z Ustawą z dnia marca 20r. Wzór ewidencji zabiegów ochrony roślin w dokumencie word . Ewidencja zabiegów środkami ochrony roślin rok ………… Roślina, Data zabiegu, Powierzchnia objęta.

Zastosowane środki ochrony roślin, uwagi. Posiadacze gruntów lub obiektów magazynowych, gdzie prowadzone są zabiegi ochrony roślin, prowadzą ewidencję tych zabiegów, która zawiera:. Wyciąg z ewidencji zabiegów środkami ochrony roślin przy wytwarzaniu i. Wniosek o wpis do ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem . Ewidencja zabiegów ochrony roślin. Roślina (produkt roślinny lub przedmiot). Powierzchnia, na której wykonano zabieg (ha).

Rolnik ma obowiązek dokumentowania jakie środki ochrony roślin zastosował na swoim polu. Niestety o ile Ci „więksi” rolnicy nie mają z tym . EWIDENCJA ZABIEGÓW OCHRONY ROŚLIN. Nazwa rośliny, produktu roślinnego lub przedmiotu.

Powierzchnia uprawy roślin lub obiektów magazynowych. Do obowiązków rolnika należy prowadzenie na bieżąco ewidencji zabiegów ochrony roślin, dodatkowym wymogiem jest przechowywanie jej .

Ewidencja zabiegów wykonywanych przy użyciu środków ochrony roślin. Zastosowany środek ochrony roślin. Ewidencja stosowania środków ochrony roślin oraz stosowania preparatów. Numer pola, Zastosowany środek ochrony roślin lub . Ewidencja powinna być przechowywana co najmniej przez okres lat od dnia wykonania zabiegu ochrony roślin.

Przyczyna stosowania środka ochrony roślin. Wszystkie druki dla gospodarstw rolnych w jednym miejscu. Nasze druki wysyłamy firmą kurierską. Nowy druk w naszej ofercie – Ewidencja zabiegów środkami ochrony roślin. Ewidencja zabiegów środkami ochrony roślin.

Ewidencja środków ochrony roślin i preparatów biobójczych – tab. Przedstawione poniżej nagłówki tabel nie są ściśle określonym wzorem, a jedynie. Powierzchnia na której wykonano zabieg (ha,m). Powierzchnia uprawy roślin lub obiektu.

Rejestrowanie wszystkich zabiegów ochrony roślin wykonanych w ciągu całego sezonu uprawy jest obowiązkiem profesjonalnych rolników . Rolnik nie przestrzega obowiązku prowadzenia ewidencji zabiegów wykonywanych przy użyciu środków ochrony roślin.