Gold herbicyd

Gold herbicyd

Gold 4EC przeznaczony jest do stosowania przy użyciu. Gold 4EC jest herbicydem o działaniu systemicznym, pobieranym przez liście chwastów . Gold 4EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, przeznaczonym do stosowania na wiosnę w celu .

Gold 4EC przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych. Typ środka ochrony roślin: H (Herbicyd). Gold 4EC to środek chwastobójczy stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów . Herbicyd mający postać koncentratu, w sposób nalistny, powschodowo zwalczający jednoroczne i wieloletnie chwasty dwuliścienne.

Polecam herbicyd Fernando to rolniczy środek do stosowania na łąki i .

Zawartość substancji biologicznie czynnych: 4-D kwas (4-dichlorofenoksy) octowy w formie estru 2-etyloheksylowego. Gold 4EC etykieta i zastosowanie, dawkowanie i sposób użycia. Gold 4EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do. Gold 4EC jest herbicydem o działaniu systemicznym, pobieranym przez liście . Herbicydy do zwalczania chwastów jednoliściennych.

IPU Gold 5SC, IPUherb 5SC, Izofarm 5SC, Izoherb 5SC, Protugan 500 . D ester, fluroksypyr Gold 4EC szerokie spektrum zwalczania chwastów na wiosnę w zbożach ozimych i jarych 4-D . Mustang dodatkowo w składzie zawiera 4-D. Herbicyd Gold 4EC zastosowany w fazie 4–liści jęczmienia jarego spowodował deformacje roślin wszystkich badanych odmian.