Herbicyd boxer

Usunięcie zachwaszczenia w najwcześniejszych fazach rozwojowych zbóż znacznie wpływa na poprawę plonowania. Herbicyd zbożowy Syngenta Boxer 8EC uzyskał szerszą rejestrację. Oprócz pszenicy ozimej, preparat jest polecany także dla pozostałych .

Etykieta środka ochrony roślin Boxer 8EC, załącznik do decyzji MRiRW. Boxer 8EC jest pobierany przez chwasty w ciągu godziny od zastosowania. Herbicyd Boxer 8EC firmy Syngenta można stosować już nie tylko w uprawach pszenicy ozimej, ale też i w jęczmieniu ozimym, pszenżycie . Po zastosowaniu środka Boxer 8EC mogą wystąpić przemijające objawy.

Etykieła środka ochrony roślin Boxer 8EC, załącznik do decyzji MRİRW 6 . Herbicyd zbożowy Syngenta Boxer 8EC uzyskał rejestrację dla jęczmienia ozimego, żyta oraz pszenżyta ozimego, a także w ziemniaku . Oprócz pszenicy ozimej, preparat można obecnie stosować także w . Herbicyd do zwalczania rocznych chwastów jedno i dwuliściennych w uprawie zbóż ozimych, ziemniaków, warzyw i roślin ozdobnych . Boxer 8EC jest pobierany przez chwasty w ciągu godziny od zastosowania, opady deszczu występujące po tym terminie nie obniżają skuteczności .