Herbicyd mocarz

Wykonując zabieg z dodatkiem adiuwanta, należy najpierw w połowie wymaganej ilości wody przygotować ciecz opryskową dla herbicydu Mocarz WG, . Mocarz jest bowiem bardzo skutecznym preparatem do zwalczania chwastów dwuliściennych w kukurydzy, co jest . Etykieta środka ochrony roślin Mocarz WG, załącznik do decyzji MRiRW.

Mocarz WG z herbicydem Apyros WG w dawce:. MOCARZ WG 200g środek chwastobójczy w zbożach, kukurydzy Środki ochrony. Galera 3SL jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym, . Typ środka ochrony roślin: H (Herbicyd).

III (szkodliwy); dla pszczół: IV . Mocarz WG jest selektywnym herbicydem systemicznym pobieranym przez liście chwastów. Do fazy liści chwasty dwuliścien- ne zwalczymy herbicydem Mocarz. Brak rotacji herbicydów w odchwaszczaniu kukurydzy prowadzi do. Herbicyd o działaniu systemicznym do wiosennego zwalczania chwastów dwuliściennych w . Herbicyd w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie.

Zarejestrowany w kukurydzy, zbożach.

Rozszerzono etykietę-instrukcję herbicydu Mocarz WG. Można go aplikować w uprawie owsa. Bez ochrony herbicydowej nie uzyskamy wysokich i dobrej jakości plonów. Sprzedam herbicydy na zboża kukurydze oraz ziemniaki Mocarz wg Titus wg na kukurydze i ziemniaki Granstar na pszenice . Sprzedam herbicydy na zboża kukurydze oraz ziemniaki.

Titus wg na kukurydze i ziemniaki. Ciężko mi znaleźć jakiś odpowiedni herbicyd bo większość nie działa na perz, najsłynniejsze czyli Mocarz i Lumax odpadają bo nie działają na .