Herbicydy na łubin

We wszystkich uprawach jest problem z herbicydami bo wszystkie WODR-Y . Herbicydy dozwolone do zwalczania chwastów w bobiku, grochu i łubinie na dzień 21. Chwasty w łubinie – napisany w Strączkowe: Czy można pryskać łubin wąskolistny po wschodach przeciwko chwastom huraganem 360sl albo .

Strona 263Liczba postów: 20Sty 2017Szkodliwość herbicydów-Mustang,Glean w. Problemy z doborem ŚOR w uprawach strączkowych – agrofakt. Kopiamar 20- W zasiewach bobiku możemy stosować następujące herbicydy:. W zasiewach łubinu wąskolistnego i żółtego dopuszczone są do stosowania .

Jedynym fungicydem zarejestrowanym w łubinie jest zaprawa chroniąca przed. Herbicydy zalecane do powschodowego stosowania są skuteczne i dobrze . W uprawie na glebach piaszczystych, słabych V-VI klasy, łubin żółty jest. Zalecane herbicydy to: Afalon WP,Linnurex WP,Stomp3EC, . Herbicydy stosowane bezpośrednio po siewie grochu.

MRiRW do zwalczania chwastów, szkodników i chorób łubinu (stan na 1013r) . Herbicydy należy stosować zgodnie z aktualny-. Słowa kluczowe: łubin wąskolistny, dawka herbicydu, uprawa roli, .

Bayer CropScience, jest liderem w zakresie ochrony roślin, biotechnologii i higieny sanitarnej. Zajmuje wiodąca pozycję na rynku insektycydów, herbicydów, . Command 4EC jest herbicydem doglebowym działającym na chwasty . Zestawienie herbicydów do stosowania w łubinach (żółty i wąskilistny). Herbicyd zbożowy Syngenta Boxer 8EC uzyskał szerszą rejestrację.

Warto zaznaczyć, że łubin, bobik, soja to rośliny najczęściej . Czy jeśli posieje łubin żółty z przeznaczeniem na kiszonkę na. Nie chodzi mi o herbicydy zawierające glifosad bo na efekty zabiegu trzeba .