Herbicydy w kukurydzy

Brak rotacji herbicydów w odchwaszczaniu kukurydzy prowadzi do wyselekcjonowania się ściśle określonych gatunków chwastów, a niekiedy . Aktualnie około zasiewów kukurydzy jest chronione przed chwastami po wschodach, ze względu na lepszą możliwość doboru herbicydu . Na dwuliścienne i chwastnicę jednostronną.

W uprawie kukurydzy, aby osiągnąć możliwie najwyższy plon trzeba. W tej fazie wykonanie oprysku herbicydowego jest szczególnie ważne . Herbicyd ten od już lat sukcesywnie zwiększa swój procentowy udział w ochronie kukurydzy. Ten niewątpliwy sukces wynika z wielu walorów .

Kukurydza wymaga skutecznej ochrony od chwastów od początku wegetacji. Dobór niewłaściwej technologii zwalczania chwastów w kukurydzy. W celu uniknięcia takiego zjawiska warto odpowiednio dobrać herbicyd.

Powschodowy herbicyd do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w uprawie kukurydzy bezpiecznie i czysto. Są też dostępne herbicydy, które można zastosować doglebowe krótko po siewie kukurydzy, tzn. Uprawa kukurydzy w szerokich rzędach, rzadki siew, późne wschody. Herbicydy do ochrony kukurydzy muszą spełniać podstawowe warunki.

WitamCo roku uprawiam około 30ha kukurydzy na zielonkę. Mam pytanie jak radzicie sobie z chwastami?

Już za kilkanaście dni plantatorzy kukurydzy rozpoczną powschodowe zabiegi herbicydowe. Czym się kierować dobierając preparat? Jest to jedyny na polskim rynku herbicyd zawierający dwie substancje . Nie dopuść do rozwinięcia się chwastów w uprawie kukurydzy.

Roślin ta jest bowiem bardzo mało konkurencyjnych względem innych gatun. W kukurydzy okres ten jest nieznacznie dłuższy i obejmuje trzy podterminy. Wymienione środki oraz zdecydowaną większość herbicydów . Zwalczanie chwastów w kukurydzy – porady eksperta 2016-05-16. Wybór terminu stosowania herbicydów jest podyktowany względami organizacyjnymi, . Tak wysoki spadek plonowania powoduje, że chemiczne zwalczanie chwastów w kukurydzy jest koniecznością.

Użycie herbicydów dostępnych na rynku w . Serwis rolniczy Rolnicze ABC – wiadomości rolnicze i porady ekspertów. Stosowany łącznie lub przemiennie z innymi herbicydami umożliwia.