Hydranty zewnętrzne wymagania

Hydranty przeciwpożarowe zewnętrzne – wytyczne projektowania, montażu i odbioru. Hydranty zewnętrzne powinny spełniać wymagania Polskich Norm . Na sieci wodociągowej przeciwpożarowej stosuje się hydranty zewnętrzne.

Hydranty zewnętrzne powinny spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących . Rozporządzenie określa wymagania w zakresie:. Hydranty zewnętrzne powinny spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń, będących . W celu określenia wymagań technicznych i uŜytkowych budynki są.

Hydranty zewnętrzne przeciwpożarowe rozmieszcza się wzdłuż dróg i ulic oraz przy ich skrzyżowaniach, . Hydrant nadziemny DNz podwójnym zabezpieczeniem Hydrant nadziemny przeznaczony jest do pobierania z sieci wodociągowej . Przeglądy techniczne i konserwacje wraz z pomiarem ciśnienia i wydajności hydrantów zewnętrznych. Badanie wydajności nominalnej i ciśnie. Hydranty do zewnętrznego gaszenia pożaru i alternatywne źródła wody . Hydranty nadziemne z podwójnym zamknięciem DN 80–1PN 10-1 nr.

DTR, nie wymaga zbiegów konserwacyjnych ani naprawczych.