Hydranty zewnętrzne

W poniższym artykule chciałbym opisać wytyczne projektowania hydrantów przeciwpożarowych zewnętrznych oraz przytoczyć najważniejsze przepisy ppoż. Na sieci wodociągowej przeciwpożarowej stosuje się hydranty zewnętrzne nadziemne o średnicy nominalnej DN 80. Dopuszcza się instalowanie hydrantów .

Hydrant nadziemny DNz podwójnym zabezpieczeniem Hydrant nadziemny przeznaczony jest do pobierania z sieci wodociągowej . W przypadku gdy w jednostce osadniczej zasoby . Jednym z głównych będzie brak wydajności i ciśnienia hydrantów zewnętrznych.

Dopuszcza się też instalowanie hydrantów . Zapewnienia zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru wymagają:. Hydranty zewnętrzne przeciwpożarowe rozmieszcza się wzdłuż dróg i ulic . Hydranty zewnętrzne w ochronie przeciwpożarowej. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im.

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru. Hydranty zewnętrzne umieszcza się wzdłuż dróg i ulic oraz przy ich .