Identyfikator działki

Pełny identyfikator działki ma postać: 320906_5. Możesz go uzyskać w odpowiednim wydziale ewidencji gruntów lub znaleźć na mapie w portalu . W przypadkach szczególnych, gdy dotychczasowa numeracja działek prowadzona jest w ramach arkuszy mapy ewidencyjnej, identyfikator działki ewidencyjnej .

Wyszukaj numer księgi wieczystej po numerze działki. Numer działki to cyfry po ostatniej kropce Identyfikatora działki: np. Mamy identyfikator działki (321606_031) , która jest przedmiotem . By zdobyć takie informacje nie jest potrzebna wizyta w urzędzie. Kiedy numery się pojawią, znamy miejscowość i lokalizację działki szybko ją.

Masz identyfikator działki – sprawdź co oznacza. Identyfikator działki ma postać: WWPPGG_R. Identyfikator obrębu ewidencyjnego przyjmuje postać: WWPPGG_R. Sekwencja liter XXXX we wzorze identyfikatora, o którym mowa w ust.

Identyfikator działki ewidencyjnej przyjmuje postać: WWPPGG_R. Co do zasady numer działki możemy uzyskać w Geodezji Powiatowej, w wydziale ewidencji gruntów. Jest jednak możliwość poznania go bez .

Jednostkami powierzchniowymi podziału kraju dla celów ewidencji są: jednostka ewidencyjna, obręb ewidencyjny, działka ewidencyjna. Wyszukaj numer księgi na podstawie numeru działki. Numer działki możesz również znaleźć na mapie Geoportal po wybraniu ikonki i oraz wskazaniu działki . Identyfikatory rejestru TERYT stanowią obowiązujący standard identyfikacji terytorialnej dla organów prowadzących urzędowe rejestry i systemy informacyjne . Jak ustalić działki wchodzące niegdyś w skład danej nieruchomości, znajdujące.

W polu nr znajduje się natomiast identyfikator działki, będący kompilacją . Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi działki ewidencyjnej są: 1) identyfikator działki ewidencyjnej, o którym mowa w ust. Dane ewidencyjne działki stanowią: 1) data ostatniej weryfikacji danych, 2) identyfikator działki składający się z właściwego identyfikatora rejestru terytorialnego .