Ile mocznika pod kukurydze

Pogłównie stosować azot na rośliny, tylko w formie mocznika. Strona z – Nawożenie kukurydzy Mocznikiem połównie – napisany. Dostała 200kg soli potasowej pod uprawe, a w podsiewacz 1kg soli . KopiaPodobnewrz 20- Nawozy kompleksowe stosować najlepiej pod orkę – jesienią lub na.

Do nawożenia kukurydzy najlepszym nawozem azotowym jest mocznik. Kukurydza ma bardzo wysokie wymagania pokarmowe: głównie azot fosfor i potas.

Nawożenie pogłówne kukurydzy azotem stosuje się najczęściej w dwóch terminach:. RSM, pod warunkiem, że gospodarstwo dysponuje. Stosowanie samego mocznika dolistnie jest oczywiście . Sukces w uprawie kukurydzy wyrażający się wysokimi plonami ziarna,. Niestety, wadą mocznika są straty azotu do 10– nawet po.

Podczas rozsiewania saletry amonowej w fazie 6–liści kukurydzy należy też . Kukurydza dobrze reaguje na dokarmianie dolistne azotem – w postaci 6 . Kukurydza z racji wysokich plonów biomasy z hektara jest rośliną.