Inhibitory wzrostu

Hamowanie niekompetycyjne ma miejsce, gdy inhibitor łączy się z enzymem w. Inhibitory wzrostu i rozwoju roślin to substancje, które są wytwarzane przez . Znanymi regulatorami wzrostu są auksyny, gibereliny, cytokininy, kwas. Oprócz endogennych inhibitorów wzrostu, takich jak np. Regulatory wzrostu i rozwoju roślin, regulatory wzrostu roślin, regulatory rozwoju.

Inhibitorem można nazwać zarówno substancję powodującą spowolnienie lub zatrzymanie reakcji niekatalizowanej, jak i substancję obniżającą aktywność . Muszę napisać referat o inhibitorach wzrostu roślin.

Na razie znalazłam info o ABA (kwas abscynowy). Dzień dobry, bardzo proszę o polecenie bezpiecznych regulatorów wzrostu roślin. Wyróżniamy zasadniczo pięć grup regulatorów wzrostu: – Auksyny.

Regulacja wzrostu i rozwoju roślin przez czynniki endogenne. Definicja: Inhibitory wzrostu są to związki organiczne, które w stężeniach fizjologicznych. Ah, inhibitory – niewielu hodowców o nich słyszało. Są to substancje chemiczne, które regulują wielkość populacji. Każda rybka danego gatunku wydziela . Tłumaczenie inhibitor wzrostu roślin w słowniku polsko-włoski w Glosbe – wielojęzycznym darmowym słowniku online.

Regulacja wzrostu i rozwoju roślin przez czynniki endogenne (fitohormony). CCC, mepikwat, trineksapak etylu . Regulatory wzrostu i rozwoju roślin. Stymulatory i regulatory wzrostu i plonowania roślin.

Regulatory wzrostu to najbardziej spopularyzowana nazwa mechanizmu działania, fachowo określana jako inhibitory wzrostu i rozwoju, . Inhibitory (stymulatory) liczebności i wzrostu populacji. Tłumaczenie inhibitor wzrostu w słowniku polsko-hiszpański w Glosbe – wielojęzycznym darmowym słowniku online. Auksyny – kwas indolilo-octowy i jego pochodne.

Tłumaczenia w kontekście hasła inhibitory wzrostu bakterii z polskiego na niemiecki od Reverso Context: Jeżeli zostaną wykryte inhibitory wzrostu bakterii, . Czy ktoś z was stosował substancji spowalniających wzrost włosów, czy powodujących, że odrastają słabsze? Wpływ wybranych inhibitorów wzrostu na właściwości ostrzy skrawających z nanowęglików spiekanych. Influence of selected growth inhibitors on properties of .