Insektycydy w rzepaku

Na uprawach rzepaku podano już azot, na dniach rozpocznie się regulacja. Nie możemy jednak zapominać, że obudziły się też szkodniki! Brak zapraw w rzepaku powoduje konieczność stosowania nalistnych zabiegów ochronnych w rzepaku przeciwko szkodnikom.

Do ochrony rzepaku przed szkodnikami zarejestrowanych jest w Polsce insektycydów z pięciu grup chemicznych oraz cztery środki będące mieszaniną . Zwalczania szkodników wiosną w rzepaku jest prawdziwą sztuką i wymaga od rolnika ogromnej wiedzy nie tylko z zakresu biologii szkodników i progu . Insektycydy na szkodniki od Cheminova to skuteczne preparaty zwalczające agrofagi zbóż, rzepaku, kukurydzy, ziemniaków, buraków cukrowych oraz upraw . Cheminova Polska dostarcza produktów do ochrony rzepaku przed chwastami, szkodnikami oraz chorobami.

Jest również producentem nawozów dolistnych . Insektycyd o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczony do zwalczania słodyszka rzepakowego. Insektycydy do opryskiwania rzepaku – napisany w Oleiste: Chciałem się zapytać czy pryskacie rzepak jesienią na insektycydy. Nieodzownym elementem technologii uprawy rzepaku jest ochrona chemiczna, między innymi przy użyciu insektycydów. Przyjrzyjmy się więc zalecanym w .