Inseminacja bydła

Inseminacja jest to zabieg sztucznego unasieniania polegający na mechanicznym zdeponowaniu nasienia buhaja do dróg rodnych samicy, w celu zapłodnienia . Od skuteczności inseminacji krów zależy laktacja krów, jej jakość, jak i. Obecnie najczęstszymi przyczynami nieskutecznych kryć u bydła są .

Inseminacja sztuczne unasienianie zapładnianie zwierząt hodowlanych przez wprowadzenie uprzednio pobranego nasienia samca do dróg rodnych samicy . Rozmrażanie nasienia i inseminacja bydła. Umyj ręce, zapewnij czyste miejsce pracy. Inseminacja krów mlecznych jest stosowana na bardzo szeroką skalę na.

Do jej opisania stosuje się wskaźniki rozrodu bydła jak indeks . Inseminacja niesie za sobą wiele pozytywnych cech i dlatego producenci mleka. W Poznaniu wybrano elitę bydła mlecznego (galeria) . Zasadnicze czynności przy unasienianiu polegają na: Zebraniu wywiadu, Zbadaniu samicy, Wprowadzeniu do jej dróg rodnych dawki inseminacyjnej. Inseminacja bydła ma w Pol- sce już ponad 60-Ietnią tradycję i dziś trudno wyobrazić sobie ho- dowcę, który byłby skłonny zre- zygnować z usług inseminatora.

H Konrad- inseminacja bydła, nasienie buhajów,kursy inseminacji bydła.