Instalacje akpia

Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka). Systemy sterowania kojarzone są przeważnie z dużymi instalacjami chemicznymi lub maszynami. Projektujemy instalacje automatyki i sterowania powszechnie znane jako AKPiA. Wykonujemy projekty oparte na sterownikach . Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka (AKPiA) to zespół urządzeń obiektowych, sterujących i rejestrujących, którego zadaniem jest kontrola określonych . Aparatury Kontrolno-Pomiarowej (Instalacje AKP) i Automatyki (Instalacje AKPiA).

W ramach świadczonych usług Envirotech wykonuje systemy automatycznej regulacji, sterowania i wizualizacji procesów zachodzących w instalacjach oraz . Firma AB Industry przez lata stała się jednym z najbardziej doświadczonych integratorów systemów AKPiA w Europie. Dzięki stałej obecności w Zakładach . Wykonujemy okablowanie oraz podłączanie urządzeń pomiarowych i wykonawczych na obiektach, montaż szaf sterowniczych oraz . Oferujemy realizację pod klucz instalacji . AKP w obiektach objętych modernizacją i rozbudową oczyszczalni.