Jak obliczyć m3 drewna okrągłego

Przy drewnie stosowym stosuje sie przeliczniki z mp na m3. PL – Prosta czynność jaką jest obliczenie objętości (miąższości) drewna okrągłego budzi czasami wątpliwości, zwłaszcza wśród .

Niestety nie jestem w stanie obliczyć, ile to będzie metrów sześciennych. Objętość drewna wyliczamy ze wzoru: x długość kłody w metrach x średnica do . Miąższość (masę) drewna stosowego oblicza się w m3.

Ma podstawie pomiaru stosu wylicza się początkowo jego całkowitą objętość w m3(p) . Oblicz w oparciu o średnice, Oblicz w oparciu o obwód. Do określenia miąższości sztuki drewna należy przyjąć średnią arytmetyczną z. Miąższość oblicza się w mz dokładnością do dwu miejsc po przecinku. Układa się (na przykład okrągłe bale) równo, sciśle i równolegle do siebie.