Jakie wapno na łąki

Późna jesień, to doskonały termin wapnowania użytków zielonych. Problem dotyczy w równym stopniu gruntów ornych jak i użytków zielonych. Mając do wyboru wapno tlenkowe i węglanowe, należy .

Na całym świecie zarówno łąki jak i pastwiska stanowią źródło cennych pasz,. Wapnowanie wykonuje się tylko wapnem w formie wapna węglanowego. Dawki wapna powinny być wtedy jak najmniejsze i stosowane częściej w minimalnych dawkach 5‑1.

Nawozy te stosować w ograniczonych ilościach na łąki.

Pamiętajmy, że nie wolno nawozić wapnem jesienią w roku stosowania. Reasumując chodzi mi o to jakie nawozy są najlepsze na łąki? Kopiasie 20- Jak chcesz wapnować, musisz kupić wapno, a wtedy zaraz jakiś mądrala zapyta cię: „a jakie pH? Jakie będzie najlepsze na łąki i pola? Potrzeby wapnowania są określane na podstawie analiz glebowych.

Ustalana jest dawka wapna w przeliczeniu na tlenek wapnia (CaO) w zależności od . Rolnik czy ogrodnik stojący przed wyborem wapna do wapnowania gleby stoi przed nie lada wyzwaniem. Jakie wapno najlepiej podniesie pH .