Jakość w produkcji

Maria Sławińska (red.), Kompendium wiedzy o handlu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 200 ISBN: 978-83-15446-2 . Jakość produktu oznacza poziom doskonałości produktu oraz jego.

Zagadnienie kształtowania jakości wyrobu na etapie produkcji zostało. Tym razem zdecydowałem się napisać o odwiecznych problemach w relacjach pomiędzy działem produkcji, a działem jakości. Produkowane wyroby oceniane są pod względem ich jakości i nowoczesności. Jakość produktu ma podstawowe znaczenia dla zapewnienia .

Deming był zdecydowanym wrogiem kontroli, a swoje podejście do jakości. Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować. Pod tym pojęciem kryje się wszystko to, co ma związek z pewnymi cechami wyrobu lub usługi mającymi wpływ na . Prawo wymaga spełnienia standardów jakości w produkcji żywności.

Poznaj praktyczne metody ich spełnienia.