Kłos pszenicy

Kłos z odsłoniętymi ziarniakami w fazie dojrzałości woskowej. Pszenica (Triticum L.) – rodzaj zbóż z rodziny wiechlinowatych.

KłosKopiaPodobneWystępuje on u wielu gatunków roślin z rodziny wiechlinowatych, np. Kłos może być też częścią składową . Czy nie jest już za późno na zastosowanie ostatniej dawki azotu by polepszyć parametry jakościowe ziarna?

Inne zagrożenia wynikające z wysokiej dawki N na kłos to możliwość opóźnienia dojrzewania ziarna – opóźnia się rozpoczęcie zawiązywania . Czynnikami mającymi duży wpływ na plon i jakość zbieranego ziarna są: odmiana, nawożenie, . Terminem wykonania zabiegu Tjest faza, kiedy pszenica „kwitnie – wyrzuca pylniki z kłosa”. Termin optymalny jest trudny do określenia, ale istnieje kilka . Nawożenie pszenicy ozimej „na kłos” nie jest zabiegiem prostym, polegającym tylko na stosowaniu azotu w fazie kłoszenia.