Linuron herbicyd

LINURON (związek z grupy pochodnych mocznika) – 4g w l środka. HERBICYD DZIAŁAJĄCY DOGLEBOWO ORAZ NALISTNIE. Agil 1EC propachizafop – 1g. Aria 1EC propachizafop – 1g. Aktualnie zezwolenie do stosowania w uprawie bobiku posiadają następujące preparaty: Aflex Super 4SC (linuron), Agil 1EC . Herbicyd stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do przedwschodowego i powschodowego zwalczania chwastów.

Herbicydy stosowane bezpośrednio po siewie grochu. DOBÓR HERBICYDÓW I TERMINY ICH STOSOWANIA. Herbicydy zawierające linuron i prometrynę należą do najczęściej używanych już od wielu lat, . W ziemniakach przede wszystkim jest stosowany łącznie z herbicydami zawierającymi linuron.

Jedna z formulacji Harrier 2ZC jest fabryczną . Najszybciej degradacja linuronu nastę- puje w kombinacji: sam herbicyd i gleba lekka. Wszystkie wymienione w tabeli herbicydy są dozwolone do stosowania w IP. Bezpośrednio po siewie niezbędne jest użycie herbicydów doglebowych. Do dni po siewie zalecany jest linuron w formie środków Afalon . Herbicydy zalecane bezpośrednio po siewie.

Aflex Super 4SC, Nuflon 4SC. W zasiewach bobiku możemy stosować następujące herbicydy:. Harrier 2ZC jest środkiem chwastobójczym, w formie zawiesiny kapsuł . Nuflon 4SC to środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej .