Lubofos

Lubofos

Stosuje się według potrzeb nawozowych uprawianej rośliny, zasobności gleby w przyswajalny fosfor i potas. Lubofos PK 12-jest nawozem wieloskładnikowym granulowanym zawierajacym szybko, jak i wolno działające formy fosforu. Lubofos 5-10-jest wieloskładnikowym nawozem granulowanym o bardzo dobrych właściwościach rozsiewnych.

Lubofos 5-10-jest polecany pod wszystkie . Lubofos pod Rzepak jest nawozem granulowanym, dedykowanym pod uprawy rzepaku. Zawiera wszystkie składniki wymagane przez rzepak do prawidłowego . Lubofos Corn jest nawozem granulowanym dedykowanym do nawożenia kukurydzy, jego skład nawozu uwzględnia specyficzne wymagania pokarmowe .

Lubofos nawóz bezchlorkowy 5-10-w kategorii Nawozy mineralne. NAWÓZ NPK (Ca, Mg, S) 5-10-15-(2-5-25), składnik fosforowy: fosforyt . LUBOFOS PK (Ca, Mg, S) 12-20- (5-5-10) jest nawozem przeznaczonym do przedsiewnego stosowania pod wszystkie rośliny uprawy polowej. Wieloskładnikowy nawóz granulowany 0-12-24-CaO +16SO3. Nawóz przeznaczony jest do przedsiewnego stosowania pod wszystkie rośliny uprawy . Lubofos Corn jest nawozem wieloskładnikowym granulowanym, wykazuje bardzo dobre właściwości rozsiewne.

Zawiera fosforyt częściowo rozłożony, tzn. Lubofos pod Buraki jest nawozem wieloskładnikowym, granulowanym. Wykazuje bardzo dobre właściwości rozsiewne.

Zawiera fosforyt częściowo rozłożony, . Lubofos na użytki zielone jest kompleksowym produktem zaspokajającym potrzeby pokarmowe roślin, poprzez opdowiedni stosunek fosforu do potasu. Lubofos jest nawozem przeznaczonym do przedsiewnego stosowania pod wszystkie rośliny uprawy polowej. Kompozycja fizyczna i skład chemiczny . Zastosowanie: Lubofos pod Rzepak jest nawozem granulowanym, przeznaczonym do stosowania . Lubofos 1 PK (Ca, Mg, S) 12-20- (5-5-10).

Lubofos PK, PK (Ca,S) 14-24-(8-12). Lubofos Corn, NPK (S) 5-10-21-(20) + (B)09)+(Zn)24. Lubofos 5-10-jest wieloskładnikowym nawozem granulowanym.

N; 10P; 18K; 15Ca; 26S; 1Cu; 2Mn.