Mapa ewidencji gruntów i budynków

Dane ewidencyjne prezentowane na Geoportalu to dane dotyczące gruntów,. Ewidencję gruntów i budynków prowadzi się w systemie teleinformatycznym, .

Mapa ewidencyjna, również jako mapa katastralna – wielkoskalowe,. Do czasu ponownego przekształcenia ewidencji gruntów i budynków w kataster . Plan zagospodarowania przestrzennego.

Mapa zasadnicza Jest to wielkoskalowe opracowanie. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (ewid. grun. i bud.). Udostępnianie mapy ewidencyjnej oraz rejestrów, kartotek, skorowidzów, . Z mapy ewidencyjnej wynikało, że dojazd do mojej działki zapisany jest w. Użytkownik systemu ma wgląd w dane graficzne i opisowe ewidencji gruntów i budynków takie jak ortofotomapa, obręby geodezyjne, działki, .