Modrzew larix

Modrzew larix

Modrzew (Larix Mill.) – rodzaj drzew z rodziny sosnowatych, który obejmuje kilkanaście gatunków występujących na obszarach umiarkowanych i chłodnych . Gatunki modrzewia: Znamy gatunków w tym najbardziej znany u nas modrzew europejski (Larix decidua) oraz modrzew japoński (Larix kaempferi), modrzew . Larix kaempferi, modrzew japoński.

Pochodzące z Japonii duże, szybko rosnące drzew. Larix kaempferi, Modrzew eurojapoński. Modrzew europejski dorasta do m wysokości.

Modrzew Larix produkcja i sprzedaż drzew i krzewów ozdobnych oraz owocowych.

Modrzew europejski – Larix decidua europejski Drzewo o regularnej, u młodych drzew stożkowatej koronie, silnym wzroście, osiągające w wieku lat 15m . Na obszarze Polski znaczenie lasotwórcze mają dwa podgatunki modrzewia Larix decidua Mill. Drzewa z wąskostożkowatą, rzadką w młodości koroną, o nieregularnie ułożonych konarach. Kora w starszym wieku zwykle gruba i . Modrzew europejski jest znanym, cenionym drzewem leśnym, parkowym i ogrodowym. Wprawdzie naturalne stanowisko występowania modrzewia w Polsce .