Modrzew polski

Modrzew polski (Larix polonica (Raciborski Wóycicki) Domin) – gatunek drzewa należący do rodziny sosnowatych (Pinaceae Lindley). Na obszarze Polski znaczenie lasotwórcze mają dwa podgatunki modrzewia Larix decidua Mill. W Polsce występują naturalnie dwa gatunki modrzewia: modrzew europejski (L. decidua) i modrzew polski (L. polonica)1.

Modrzew polski – gatunek bardzo podobny do modrzewia europejskiego; u nas często uważany za odrębny, obecnie uznawany jest za podgatunek modrzewia . Drzewo iglaste o koronie nieregularnej i pniu pokrytym korą grubą, silnie i mniej regularnie spękaną, nie czerwoną, lecz raczej . Atlas drzew służący ich rozpoznaniu w terenie. Występowanie: Modrzew polski naturalnie występuje w Polsce – w Pieninach, Beskidach Zachodnich, Górach Świętokrzyskich, a także na terenach Czech, .

Modrzew polski to duże drzewo osiągające do metrów wysokości, o stożkowatej koronie u młodych drzew i nieregularnej u starszych. Badania te nie potwierdziły odrębności gatunkowej modrzewia polskiego. W Polsce na stanowiskach naturalnych modrzew europejski występuje niezwykle rzadko i tylko w Tatrach. Gatunek posiadający niewielkie wymagania, dobrze .