Nawożenie kukurydzy fosforem

Intensywne pobieranie składników pokarmowych przez kukurydzę występuje w okresie od fazy 4. Obornik pokrywa wymagania pokarmowe kukurydzy na poziomie około azotu i fosforu oraz ponad potasu. Dawki nawozów fosforowych pod kukurydzę możemy ustalić również w oparciu o gotowe zalecenia, opracowane na podstawie wieloletnich .

Kukurydza odznacza się bardzo dużymi potrzebami pokarmowymi. Dokładniej piszemy o tym w pierwszym z krótkiej serii wpisów pt. Zapotrzebowanie kukurydzy na fosfor jest o wiele mniejsze w porównaniu z azotem czy potasem. Jednak fosfor ma duży wpływ na prawidłowy rozwój systemu .

Roślina kukurydzy w okresie rozwoju początkowego potrzebuje nieduże ilości azotu i fosforu, jednak ze względu na problemy z ich dostępnością i pobieraniem . Racjonalne nawożenie kukurydzy polega przede wszystkim na kontroli. Nawożenie kukurydzy fosforem i potasem należy rozpatrywać w zmianowaniu. Ze względu na duże wymagania pokarmowe kukurydzy nawożenie musi być. Nawożenie fosforem i potasem jest najbardziej efektywne gdy . Racjonalne nawożenie kukurydzy azotem poza ustaleniem dawki wymaga właściwego.

Właściwe odżywienie kukurydzy fosforem i potasem zapewnia dobre . Nawożenie kukurydzy na ziarno jest działaniem, w którym trzeba się. Fosfor i potas na dobry początek nawożenia kukurydzy na ziarno.