Nawożenie zbóż ozimych

Planując plony zbóż na poziomie powyżej t z ha, nawożenie przedsiewne jest konieczne, bo zboża ozime są wrażliwe na jesienny niedobór fosforu. Pszenżyto ozime jest zbożem o dość dużych wymaganiach wodnych i reaguje. Jednakże należy wspomnieć, że wiosenne nawożenie azotem zbóż ozimych w trzech dawkach nie jest błędem agrotechnicznym.

W nawożeniu zbóż ozimych podstawowy wpływ na plon ma pierwsza dawka azotu stosowana wiosną. Od niej zależy przede wszystkim liczba . Podstawowe zasady nawożenia zbóż ozimych wiosną. Strona z – jaki nawóz najlepszy na ozime zboża do zasilenia wczesną wiosną – napisany w Nawozy: na wczesną wiosną saletrę amonową .

Kopiamar 20- Pierwszą wiosenną dawkę azotu należy zastosować w momencie ruszenia wegetacji zbóż ozimych. Jest to szczególnie ważne na polach, . Artykuł o nawożeniu zbóż ozimych – nawożenie azotowe – druga i trzecia dawka. Pszenica ozima potrzebuje nawożenia wszesną wiosną.

Wysiewać azot czy dodatkowo siarkę, fosfor, potas i . Pamiętać należy o tym, że zboża pobierają najwięcej, bo ponad azotu. Pszenżyto ozime zaleca się nawozić wiosną dawką 22–kg na .